HODNOCENÍ DODAVATELŮ

hodnoceni dodavatele

Mezi standardní, základní parametry hodnocení patří cena materiálu/výrobku, splatnost, dodací lhůta a dodací podmínky. 

 • Kritéria pro hodnocení a výběr dodavatelů pro následné zařazení na seznam schválených dodavatelů společnosti Jansen Display, s.r.o. jsou založeny na schopnostech dodavatelů trvale dodávat bezvadné produkty či služby, splňovat nebo překračovat požadavky na dodávky, nabízet konkurenčněschopnou cenu a pružně reagovat na potřeby společnosti Jansen Display, s.r.o.. 
 • Dodavatelé, se kterými byla společnost Jansen Display, s.r.o. 
  v pracovním vztahu již před jejich registrací do strukturovaného hodnocení systémů jakosti a kteří prokázali uspokojující výkony, byli uznáni a automaticky zařazeni do nového seznamu.
 • Novým dodavatelům může být dočasně uděleno zařazení mezi schválené dodavatele, a to do doby, než bude posouzeno jejich dodržování požadavků "Příručky dodavatelské kvality a nákupu" společnosti Jansen Display, s.r.o.  prostřednictvím kvality a nákupu. U schválených dodavatelů, kteří prokázali efektivní systém jakosti ve spojení s téměř 100% shodnými dodávkami, bude zváženo jejich zařazení do systému občasné kontroly.
 • Hodnocení dodavatele probíhá v pravidelných intervalech /kvartálně/ a to dle následujících kritérií:
           Hodnocení kvality (počet bodů ppm)     25%
           Dodávky (počet bodů D)     25%
           PPAP (počet bodů PPAP)     25%
           Varování kvality (počet bodů QA)     25%
           celková hodnota   100%


    SLEDOVÁNÍ DODAVATELE

 • Dodavatelé musí dosáhnout minimálně hodnocení 88% v každé kategorii hodnotící zprávy dodavatele
 • V případě nezdaru bude po dodavateli požadováno předložení plánu nápravných opatření vedoucích ke zlepšení
 • Dodavatel může být kontaktován ohledně projednání rozvojových cílů za účelem asistence při zlepšování jeho výkonu. Výkon dodavatele je měřen schopností plnit očekávání a požadavky kvality společnosti Jansen Display, s.r.o.
 • Aby dodavatel zůstal na seznamu schválených dodavatelů společnosti Jansen Display, s.r.o., musí splnit minimální požadavky definované pro kvalitu produktu (ppm), dodávku, časové harmonogramy PPAP, a varování kvality (body za nedostatky)
 • Hodnotící zpráva dodavatele bude vytvářena každých šest měsíců a zasílána dodavatelům surovin, komponentů a externího zpracování
 • Vytvoření hodnotících zpráv pro poskytovatele obalů, razidel (matricí), speciálních měřidel, netrvanlivých nástrojů k tisku, kalibračních služeb, zkušebních laboratoří, dodavatele zajišťující údržbu, opravy a provoz a poskytovatele nejdůležitějšího vybavení, záleží na rozhodnutí společnosti Jansen Display, s.r.o.

 

Kompletní informace a způsoby hodnocení jsou součástí DODAVATELSKÉHO MANUÁLU, který musí být odsouhlasen každým z dodavatelů společnosti Jansen Display s.r.o..