POSTUP VÝBĚRU DODAVATELŮ


selection
  1. Obecný výběr dodavatelů
  2. Žádost o základní informace o dodavateli – RFI (Request For Information) / Ke stažení 
  3. Vyhodnocení informací z RFI
  4. Vytvoření přesných seznamů potenciálních dodavatelů
  5. Žádost o cenovou nabídku – RFQ (Request For Quotation)
  6. Vyhodnocení nabídek z RFQ
  7. Osobní jednání s potenciálním dodavatelem
  8. Začátek spolupráce

 ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉHO MANUÁLU A DODÁNÍ VEŠKERÝCH PODKLADŮ

Vzhledem k nastaveným procesům a zvyšujícím se standardům kvality společnosti Jansen Display je nutné se seznámit a souhlasit s podmínkami uvedenými v DODAVATELSKÉM MANUÁLU

Ke stažení: JD_dodavatelsky_manual_ver11.pdf

V návaznosti na zákonné požadavky jsou dále nárokovány tyto dokumenty: