STABILITA, SPOLEHLIVOST, KVALITA
  • Zkušenosti v oboru vizuální komunikace již od roku 1995
  • Moderní výroba a evropský centrální sklad v České republice
  • Pobočky s lokálním zákaznickým servisem v 7             evropských zemích
KONTINUÁLNÍ RŮST TRŽEB A EXPANZE NA EVROPSKÉM TRHU

 Vývoj obratu v EUR  ZÁVOD

ZELENÁ FIRMA

  • Systém environmentálního managementu s cílem snižovat ekologickou stopu produktů a operací
  • Využití pouze čisté zelené energie z obnovitelných zdrojů
  • Zapojení do systému opětovného využití obalového odpadu a ekologické recyklace použitých světelných zdrojů
  • Sběr a odvoz vysloužilých elektrozařízení a baterií k recyklaciSOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST
Společnost Jansen Display podporuje následující projekty: